Волк ужасно разъярен -
Съесть ежа не может он.
Еж, хотя он и съедобен,
Для съеденья не удобен:
Съежась, выставил иголки -
Объегорил злого волка.